Palabras Similares
Error De Ortografía
aalumbraar, allumbrar, alumbbrar, alumbra, alumbrrarr, alummbrar, alunbrar, aluumbrar, lumbrar

Alumbrar — sinónimos

1. alumbrar (Verb)

20 sinónimos
abrasar aclarar avivar brillar clarear clarificar despuntar encender engendrar esplender fulgurar iluminar incinerar irradiar parir procrear quemar relucir relumbrar resplandecer