Palabras Similares
abarrar
aberrar
aberrear
abrir
abrirse
aburar
aburrarse
aburrir
aburrirse
aferrar
aforar
aparar
aparear
aperar
aperrear
aporrear
apurar
apurarse
averiar
averiarse
Error De Ortografía
a ppriori, a priiorii, a prioori, a prior, a proiri, a prriorri, aa priori, priori

A Priori — sinónimos

1. a priori (o)

2 sinónimos
con anterioridad por lo que precede