Palabras Similares

Abolición — sinónimos

1. abolición (Noun)

21 sinónimo
abrogación anulación cancelación casación derogación desautorización destrucción disolución eliminación exclusión extirpación inhabilitación inutilización invalidación liquidación rescisión retiro revocación supresión suspensión • • •