Abrogación — sinónimos

1. abrogación (Noun)

16 sinónimos
abolición anulación cancelación casación derogación desautorización disolución eliminación extinción inhabilitación invalidación prohibición rescisión retiro revocación supresión